Kursus on mõelud moodle harjutamiseks

10A klassi arvutiõpetuse kursus.

10B arvutiõpetuse kursus.

10C2 klassi arvutiõpetuse kursus.

10C1 klassi arvutiõpetuse kursus.

Inimeseõpetuse kursus gümnaasiumile

Inimeseõpetuse kursus gümnaasiumile