Uurimistööde esitamine protsessi jälgimiseks, juhendajale tagasiside saamiseks, retsensentidele hinnangute andmiseks ning komisjonile tutvumiseks.