Saadaolevad kursused

Programmeerimise alused 10. klassidele õppeaastal 2018/2019.

Valikkursuse "Tarkvara analüüs ja testimine" piloteerimine.

10 klasside arvutiõpetuse aine kursus.

Kursus, mis on abiks tõenäosuse ja statistika õppimisel arvutiprogrammiga CBM.

Kokkuvõte seadusesätetest, mis reguleerivad lapsevanemate õigusi ja kohustusi

Valikkursus gümnaasiumi kitsa ja laia matemaatika ainekavas.