Saadaolevad kursused

Programmeerimise alused 10. klassidele õppeaastal 2017/2018.

Programmeerimine App Inventoris (10A klass)

Programmeerimine App Inventoris (10B klass)

Programmeerimine App Inventoris (10C1 klass)

Programmeerimine App Inventoris (10C2 klass)

Kursus, mis on abiks tõenäosuse ja statistika õppimisel arvutiprogrammiga CBM.

Kokkuvõte seadusesätetest, mis reguleerivad lapsevanemate õigusi ja kohustusi

Valikkursus gümnaasiumi kitsa ja laia matemaatika ainekavas.