Saadaolevad kursused

10 klasside arvutiõpetuse aine kursus.

Kursus, mis on abiks tõenäosuse ja statistika õppimisel arvutiprogrammiga CBM.

Kokkuvõte seadusesätetest, mis reguleerivad lapsevanemate õigusi ja kohustusi

Valikkursus gümnaasiumi kitsa ja laia matemaatika ainekavas.