• Here is the word bank of new words and phrases.
  • Selle kursuse näol ei ole tegemist kõiki erandjuhte ja reegleid hõlmava grammatikaga, vaid kõige enam vaja minevate keelendite selgitustega.
  • Siia lisandub järk-järgult tundides õpitud sõnavara ja grammatika.
  • Here are just some exercises that could help you with your listening and spelling skills. Life has shown that English spelling is not easy, even if you may think so. And the listening part of the national exam has proven to be something more than a piece of cake, occasionally.

    These exercises are meant to improve your listening and spelling skills. You can try them out on your own. Enjoy!
  • On this special course you can get to know more about London and show off what you know later!
  • Selles e-õppe keskkonnas leiad uut teemakohast õppematerjali, teed kodu- ja kontrolltöid. Praktikas rakendad uusi teadmisi koostöös endale valitud uurimistöö juhendajaga. Kursus lõpeb valmiva uurimistöö avaliku kaitsmisega.